3D visualisering

3D model af til-og ombygning, Neptunvej, Charlotte Bruland

FÅ VISUALISERET DINE TANKER,

IDEER OG DRØMME 


3D - visualisering


Det kan være svært, ud fra almindelige tegninger i 2D, at forestille sig hvordan "ny" indretning, om- og tilbygning eller nybyggeri bliver i virkeligheden. 3D - visualisering er et super godt værktøj og god hjælp til få en realistisk oplevelse af projektet, fornemme rumligheden og detaljerne og derved få nemmere ved at tage en kvalificeret beslutning.


3D visualisering kan både bruges i forbindelse med de ydre forhold - arkitekturen men også i indretningsmæssig sammenhæng.Arkitektur - ydre forhold

Ved modelling af huse i 3D kan man nå frem til den ønskede stil og se husene fra forskellige vinkler. Især ved om- og tilbygning er det vigtig at kunne se sammenhængen med det eksisterende hus og få visualiseret proportioner, materialevalg, og arkitektur.Indretning

Ved ombygning af f.ex. køkken eller badeværelse kan man på forhånd se, hvordan inventaret, saniteten vil komme til udtryk i rummene. Der vil kunne laves3D walk through animation. Vægge kan tilføjes eller fjernes, hvis ønskes. Ved møbleringsopgaver kan man afprøve forskellige møbler og farver på væggene, inden man maler eller foretager sit indkøb.


Jeg kombinerer billeder, tegninger, 3D modeller og kundens ideer for at fremstille projektet på den mest overbevisende måde. 3D modeller kan udføres på baggrund af eksisterende målfaste tegninger (autocadtegninger).”Fra tanke og idé - til aktiv handling – en lettere og sjovere proces”

Jeg bruger visuelle redskaber i sparringsprocessen for at sikre en nemmere beslutningsproces for dig, og at resultatet bliver som ønsket. De visuelle redskaber jeg bruger, udover 3D, er skitser, farve- og materialeprøver, fotocollage og visualisering af ideer (farvelægning) af dine fotos.
Savner du inspiration og sparring,

så skriv til mig nu 

+45 30 51 38 61

 
 
 
 

Få et sneak peak på min bog,

der handler om at bruge indretningen til at skabe

forandring og glæde i dit liv (læs mere om den her)

Charlotte Bruland                           Byggeri og indretning                            Møllevej 29, 8800 Viborg                            3051 3861                           cb@charlottebruland.dk